Privacy

IKC_Binninste_buiten_kronkel

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het privacyreglement van het bestuur van Fluvium openbaar onderwijs is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de GMR vastgesteld.

Disclaimer

IKC_Binninste_buiten_kronkel

Er is uiterste zorg besteed aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Ondanks de zorg die wij besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

 

De informatie op onze site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

 

Een bezoeker van de website van IKC BinnensteBuiten mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van de IKC BinnensteBuiten.

 

IKC BinnensteBuiten sluit elke vorm van aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit informatie en de inhoud van de website.