Ouders

IKC_Binninste_buiten_kronkel

Op deze pagina leest u alles over op welke manieren u, uw kind of peuter kennis kunnen maken met ons IKC. Leest u over communicatie met ouders. Daarnaast over de Oudercommissie Opvang, de Oudervereniging Onderwijs en de Medezeggenschapsraad Onderwijs.

3_Ouders MiriamRijhinerFotografie-opthofHR21078

Nieuwe leerling

IKC_Binninste_buiten_kronkel

Wanneer u als ouders interesse heeft in ons onderwijs, dan kunt u contact opnemen voor een rondleiding en een gesprek. Dit is een goede gelegenheid om het IKC te bekijken en een mondelinge toelichting te krijgen op onze manier van werken en onze kijk op onderwijs. Zodat u daarmee kunt bepalen of dit aansluit bij uw eigen visie. Na het gesprek en de rondleiding kunt u uw kind aanmelden via onze website.

Ook kunt u ervoor kiezen om een aanmeldformulier te downloaden. Middels het invullen en inleveren van dit formulier doet u verzoek tot toelating van de vermelde leerling op onze school.

Missie en visie

Peuteravontuur

IKC_Binninste_buiten_kronkel

Aanmelden peuters voor peuteractiviteiten

Is uw kind tussen de 3 en 4 jaar oud en heeft het ook al zo’n zin om naar school te gaan? Kom dan een keer samen met uw kind vrijblijvend kennismaken tijdens een van onze gezellige peuter activiteiten.

 

Een laagdrempelige manier om een kijkje te nemen in ons gebouw en met ons kennis te maken. Is uw kind al bij ons aangemeld, ook dan is uw kind natuurlijk van harte welkom.

peuter

Actieve ouders

IKC_Binninste_buiten_kronkel

Wij vinden de samenwerking met ouders heel belangrijk. Uw kind staat bij ons centraal en samen met u zorgen we ervoor dat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen, ook wanneer dat soms een uitdaging kan zijn.

 

Hebt u interesse om als ouder een structurele rol binnen het IKC te vervullen, dan kunt u deel uitmaken van de oudercommissie, oudervereniging (OV) of de medezeggenchapsraad (MR). Daarnaast vragen wij ook ouders om incidenteel te helpen bij activiteiten voor het IKC. Verder betrekken wij ouders graag bij het wel en wee van het IKC en organiseren wij activiteiten voor zowel de kinderen als de ouders, waarbij iedereen van harte welkom is!

Oudercommissie Opvang

IKC_Binninste_buiten_kronkel

Bij Chapeau Kinderwerk vinden wij het belangrijk om regelmatig met ouders in gesprek te gaan en af te stemmen over belangrijke ontwikkelingen. Hierbij gaat het natuurlijk om overleg over je eigen kind, maar ook op het niveau van het beleid is de mening van ouders van belang. Door middel van een oudercommissie (oc) kunnen ouders de organisatie adviseren. Ook wordt de oc betrokken bij belangrijke ontwikkelingen in de kinderopvang.

 

De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht in ieder kindercentrum en geeft die oudercommissie verzwaard adviesrecht op een aantal punten. De oudercommissie zal het komende kalenderjaar adviseren over o.a. pedagogisch werkplan, risico inventarisatie veiligheid en gezondheid.

 

Heeft u tips, suggesties of vragen? Mail dan de oudercommissie.

 

Wilt u de recente notulen van een vergadering lezen? Dan kunt u deze via mail opvragen.

Oudervereniging Onderwijs

IKC_Binninste_buiten_kronkel

De oudervereniging van IKC BinnensteBuiten bestaat uit een groep enthousiaste ouders die ervan houdt om de handen uit de mouwen te steken voor de ouders en hun kinderen. Zo helpt de OV helpt het team bij het organiseren van allerlei (jaarlijks terugkerende) festiviteiten zoals Sinterklaas en Kerst, sponsorloop en de Koningsspelen. Om dit te kunnen realiseren, vergadert de OV enkele malen per jaar. Alle ouders worden uitgenodigd om toehoorder te zijn bij deze openbare vergaderingen. Bent u geïnteresseerd en wilt u een keer aansluiten bij een OV-vergadering, mail dan naar ov@ikcbinnenstebuiten.nl. Ten behoeve van alle festiviteiten en de aanschaf van materialen die hiervoor nodig zijn, vraagt de OV jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage.

Medezeggenschapsraad Onderwijs

IKC_Binninste_buiten_kronkel

Ons IKC heeft een Medezeggenschapsraad Onderwijs.
Een MR bestaat uit ouders en onderwijzend personeel, welke rechtstreeks worden gekozen door hun achterban.
De MR denkt mee en geeft advies aan de directie van de school over diverse (beleids-)zaken die het IKC aangaan. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan. Voorbeelden hiervan zijn de verkeersveiligheid, de inzet van personeel, de begroting en de jaarplanning.

 

In het MR-reglement staan de verschillende bevoegdheden van de MR omschreven. De MR heeft zowel advies- als instemmingsbevoegdheden met betrekking tot de meeste zaken die de school betreffen.

 

Voor de openbare vergaderingen van de MR wordt u als ouders uitgenodigd om toehoorder te zijn.
Ouders kunnen bij de MR terecht met vragen en opmerkingen waarmee men niet rechtstreeks naar team, directie of bestuur wil gaan. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen.

Missie en visie